ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2556
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลเขาเจียก ได้ดำเนินการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่  หรือผู้ที่ย้ายเข้ามาใหม่แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เพื่อรับเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (โดยเริ่มรับเงินตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2555  เป็นต้นไป)  โดยยื่นคำขอลงทะเบียนได้ด้วยตัวเอง หรือมอบอำนาจผู้อื่นเป็นผู้ยื่นแทน ตั้งแต่วันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2554 ในวันเวลาราชการ  หรือ  ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  ตามที่กำหนด  ซึ่งขณะนี้ได้ขยายเวลารับลงทะเบียนเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุและผู้พิการถึงวันที่  13  มกราคม  2555

 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 292 คน