ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
215
08 เม.ย. 2563
22 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
140
12 มี.ค. 2563
23 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
25 ก.พ. 2563
24 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
181
27 ม.ค. 2563
25 ประชาสัมพันธ์ ด้วยเทศบาลตำบลเขาเจียก มีความประสงค์จะดำเนินการออกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ และป้องกันไม่ให้ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
10 ม.ค. 2563
26 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
163
03 ม.ค. 2563
27 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
09 ธ.ค. 2562
28 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ดาวน์โหลดเอกสาร
17
06 ธ.ค. 2562
29 ช่องทางการแจ้งเบาะแส การการะทำฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา ดาวน์โหลดเอกสาร
18
06 ธ.ค. 2562
30 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
157
27 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17