ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 นายก อบต.เขาเจียกเข้ารับโล่รางวัล
869
17 ต.ค. 2551
152 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ขนาดเล็ก ประจำปี 2551
941
15 ต.ค. 2551
153 ความปลื้มปิติและภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
256
15 ต.ค. 2551
154 เปิดรับสมัคร โลตัส
270
31 ก.ค. 2551
155 กิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียกได้จัดเป็นประจำทุกปี ดาวน์โหลดเอกสาร
249
24 ก.ค. 2551
156 โครงการที่อบต.ดำเนินการในปี 2551(ประเพณีการแข่งโพนสืบสานมรดกชุมชนเขาเจียก)
391
21 ก.ค. 2551
157 โครงการงานวันกตัญญูรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
1146
21 ก.ค. 2551
158 โครงการที่ อบต.ดำเนินการในปี 2551(วันเด็กแห่งชาติ)
271
21 ก.ค. 2551
159 โครงการที่อบต.ดำเนินการในปี 2551(โครงการกีฬาเขาเจียกสัมพันธ์ 2551)
320
21 ก.ค. 2551
160 โครงการที่อบต.ดำเนินการในปี 2551(โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เยาวชนตำบลเขาเจียก)
344
21 ก.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17