ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศการยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย
339
21 ต.ค. 2551
152 นายก อบต.เขาเจียกเข้ารับโล่รางวัล
887
17 ต.ค. 2551
153 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ขนาดเล็ก ประจำปี 2551
964
15 ต.ค. 2551
154 ความปลื้มปิติและภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
274
15 ต.ค. 2551
155 เปิดรับสมัคร โลตัส
290
31 ก.ค. 2551
156 กิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียกได้จัดเป็นประจำทุกปี ดาวน์โหลดเอกสาร
269
24 ก.ค. 2551
157 โครงการที่อบต.ดำเนินการในปี 2551(ประเพณีการแข่งโพนสืบสานมรดกชุมชนเขาเจียก)
411
21 ก.ค. 2551
158 โครงการงานวันกตัญญูรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
1167
21 ก.ค. 2551
159 โครงการที่ อบต.ดำเนินการในปี 2551(วันเด็กแห่งชาติ)
291
21 ก.ค. 2551
160 โครงการที่อบต.ดำเนินการในปี 2551(โครงการกีฬาเขาเจียกสัมพันธ์ 2551)
339
21 ก.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17