ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะ 7 ประเภท ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 พ.ย. 2562
32 กฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
22 ต.ค. 2562
33 แผนผังการตรวจสอบการจ่ายเงินงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
01 ต.ค. 2562
34 แผนผังงการตรวจสอบการรับเงินและการนำส่งเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
70
01 ต.ค. 2562
35 แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
65
01 ต.ค. 2562
36 ประกาศเทศบาลเขาเจียกเรื่องแจ้งผลการทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
113
30 ก.ย. 2562
37 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลเขาเจียก พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
17 ก.ย. 2562
38 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
04 ก.ย. 2562
39 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
08 ส.ค. 2562
40 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
18 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17