ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
166
27 พ.ย. 2562
32 ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะ 7 ประเภท ดาวน์โหลดเอกสาร
23
04 พ.ย. 2562
33 กฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
22 ต.ค. 2562
34 แผนผังการตรวจสอบการจ่ายเงินงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
01 ต.ค. 2562
35 แผนผังงการตรวจสอบการรับเงินและการนำส่งเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
88
01 ต.ค. 2562
36 แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
84
01 ต.ค. 2562
37 ประกาศเทศบาลเขาเจียกเรื่องแจ้งผลการทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
135
30 ก.ย. 2562
38 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลเขาเจียก พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
17 ก.ย. 2562
39 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
04 ก.ย. 2562
40 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
08 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17