ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
391
26 ก.ค. 2554
92 ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
332
14 ก.ค. 2554
93 รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตกเขา หมู่ที่ 8,9 ดาวน์โหลดเอกสาร
371
16 มิ.ย. 2554
94 กำหนดวันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตกเขา หมู่ที่ 8,9 ดาวน์โหลดเอกสาร
334
16 มิ.ย. 2554
95 สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายหนองเลียบ-โคกแซะ-เหมืองสำหมง ดาวน์โหลดเอกสาร
303
26 พ.ค. 2554
96 สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงขยายถนนลูกรังสายบ้านนอก-เหมืองกลาง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
26 พ.ค. 2554
97 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
323
26 พ.ค. 2554
98 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
26 พ.ค. 2554
99 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่บ้านปั้นทิพย์ 2 หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
434
26 พ.ค. 2554
100 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
26 พ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17