ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ขอเชิญร่วมพิธีโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
319
30 พ.ย. 2552
132 ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
18 พ.ย. 2552
133 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
688
16 พ.ย. 2552
134 โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2552
377
28 ต.ค. 2552
135 ประชาสัมพันธ์การจัดสร้างพระบรมธาตุเจดีย์จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
270
26 ต.ค. 2552
136 กำหนดการพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
282
26 ต.ค. 2552
137 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เป็นเทศบาลตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
541
14 ก.ย. 2552
138 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
342
03 ก.ย. 2552
139 ประชาสัมพันธ์งานแข่งขันโพนชิงถ้วยพระราชทานฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
302
27 ส.ค. 2552
140 ตรวจราชการกระทรวงพลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
337
22 พ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17