ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
311
18 พ.ย. 2552
132 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
669
16 พ.ย. 2552
133 โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2552
358
28 ต.ค. 2552
134 ประชาสัมพันธ์การจัดสร้างพระบรมธาตุเจดีย์จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
251
26 ต.ค. 2552
135 กำหนดการพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
26 ต.ค. 2552
136 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เป็นเทศบาลตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
520
14 ก.ย. 2552
137 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
322
03 ก.ย. 2552
138 ประชาสัมพันธ์งานแข่งขันโพนชิงถ้วยพระราชทานฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
282
27 ส.ค. 2552
139 ตรวจราชการกระทรวงพลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
317
22 พ.ค. 2552
140 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
287
14 พ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17