ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สัญญาประชมคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
07 พ.ย. 2560
52 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง แต่งตั้งเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการของเทศบาลตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
110
02 ต.ค. 2560
53 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียกเรื่อง แจ้งผลการขายทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
132
26 มิ.ย. 2560
54 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
164
07 มิ.ย. 2560
55 ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
03 เม.ย. 2560
56 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
315
23 ก.พ. 2560
57 คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
20 ต.ค. 2558
58 เชิญประชุมเรื่องผังเมือง ผังเมืองรวมเมืองพัทลุง (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
349
17 ธ.ค. 2557
59 โครงการกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
303
15 ต.ค. 2557
60 เรียนรู้เรื่องประชาคมอาเซียน ดาวน์โหลดเอกสาร
248
18 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17