ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
26 พ.ค. 2554
102 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียกเรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
307
26 พ.ค. 2554
103 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
273
26 พ.ค. 2554
104 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
321
03 พ.ค. 2554
105 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเขาเจียก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
288
03 พ.ค. 2554
106 สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำ คสล.เป็นชนิดฝารางตื้น หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
03 พ.ค. 2554
107 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
384
30 มี.ค. 2554
108 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
03 มี.ค. 2554
109 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
420
03 มี.ค. 2554
110 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงและป้ายชื่ออาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
366
21 ก.พ. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17