ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แบบรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลเขาเจียก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการรายงาน 6 เดือน
  รายละเอียด :

 แบบรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลเขาเจียก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการรายงาน 6 เดือน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน