ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบลตำบลเขาเจียก เรื่อง แต่งตั้งเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 115 คน