ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แอปพลิเคชั่น "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และมาตรา 103"
  รายละเอียด :

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และมาตรา 103" เพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรา 100 และมาตรา 103 ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้โดยมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และสามารถใช้งานได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา   จึงขอเชิญชวนขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และมาตรา 103" ผ่าน Google Play และ App Store โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานเบื้องต้นพร้อมทั้งวิดิทัศน์ และแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์แนะนำการติดตั้งและใชช้งานแอปพลิเคชั่น ที่เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th แบนเนอร์ "มาตรา 100 และ 103"

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 146 คน