ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554
  รายละเอียด : เทศบัญญัติเทศบาตำบลเขาเจียก  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554   ประกาศใช้  ณ วันที่  24  กุมภาพันธ์  2554
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 1032 คน