ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กิจกรรมผู้สูงอายุสัญจร ครั้งที่ 2
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลเขาเจียก  ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหัวถนน  และหมู่ที่ 8  หมู่ที่ 9  เป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรมผู้สูงอายุสัญจร  ครั้งที่ 2  ในวันเสาร์ที่ 25  กุมภาพันธ์  2555  ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 9  เวลาตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาเจียกจะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเป็นครั้งแรก
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 596 คน