ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : อัตราภาษีป้าย
  รายละเอียด :

 อัตราภาษีป้ายใหม่ พ.ศ. 2563 ตามกฎกระทรวง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 125 คน