ข่าวสาร
คู่มือสำหรับประชาชน
เรื่อง : - ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจก
  รายละเอียด :

 - ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ในสำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 77 คน