2.4.จำนวนโครงการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะน้อยกว่าร้อยละ 10 ของโครงการ
 
 
 
ข้อมูลทั้งหมด 0 รายการ
 
ยังไม่มีข่าว
 
กำลังแสดงหน้า :