2.2.จำนวนโครงการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะร้อยละ 20 ของโครงการแต่ไม่ถึงร้อยละ 30 ของโครงการ
 
 
 
ข้อมูลทั้งหมด 0 รายการ
 
ยังไม่มีข่าว
 
กำลังแสดงหน้า :