1.2.มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น ตามรูปแบบที่ท้องถิ่นเห็นว่ามีความเหมาะสมของท้องถิ่นนั้น
 
 
 
ข้อมูลทั้งหมด 0 รายการ
 
ยังไม่มีข่าว
 
กำลังแสดงหน้า :