เทศบาลตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ได้รับประกาศเป็น เทศบาลตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ประมาณ 14.25 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,348 ไร่ ประชากรรวมทั้งสิ้น 5,085 คน แยกเป็นชาย 2,359 คน หญิง 2,726 คน มีจำนวน 2,509 ครัวเรือน มี 11 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
   
 
         
   
เทศบาลตำบลเขาเจียก
ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-7467-0520 แฟกซ์ 0-7467-0522
Copyright © 2015 - 2016 WWW.KHAOJEAK.GO.TH : All rights reserved.