งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
24 ม.ค. 2562
2 ราคาเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
10 ต.ค. 2561
3 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
14 มี.ค. 2561
4 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียกเรื่องการยื่นแบบการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
15 ธ.ค. 2560
5 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายกาารเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561-2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ดาวน์โหลดเอกสาร
40
04 ก.ย. 2560
6 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2559
37
11 เม.ย. 2559
7 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
21 เม.ย. 2558
8 การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
01 ต.ค. 2557
9 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
2340
26 ต.ค. 2555
10 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือยและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
691
04 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2
เทศบาลตำบลเขาเจียก
ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-7467-0520 แฟกซ์ 0-7467-0522
Copyright © 2015 - 2016 WWW.KHAOJEAK.GO.TH : All rights reserved.