งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
03 ม.ค. 2563
2 กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
17 ต.ค. 2562
3 การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
24 ม.ค. 2562
4 ราคาเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
10 ต.ค. 2561
5 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
14 มี.ค. 2561
6 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียกเรื่องการยื่นแบบการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
15 ธ.ค. 2560
7 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายกาารเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561-2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ดาวน์โหลดเอกสาร
61
04 ก.ย. 2560
8 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2559
55
11 เม.ย. 2559
9 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
21 เม.ย. 2558
10 การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
203
01 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2