รายงานทางการเงิน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
09 ธ.ค. 2562
2 รายงานสถานะการเงินประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
17 ต.ค. 2562
3 รายงาน รับ-จ่าย จริง ประจำปีงบประมาณ 61 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
31 ต.ค. 2561
4 รายรับ-จ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
31 ต.ค. 2560
5 งบรายรับ - รายจ่ายจิง ตามงบประมาณ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
30 ต.ค. 2559
6 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
10 ต.ค. 2556
7 งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
640
09 ต.ค. 2555
8 ลงข่าวรายงานทางการเงิน
642
23 พ.ย. 2554
9 รายงานทางการเงิน ปี พ.ศ. 2553 และปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
670
23 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : 1