ดาวน์โหลดเอกสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอเบิกเงินค่าเช่าแบบบ้าน (แบบ ๖๐๐๖) ดาวน์โหลดเอกสาร
300
23 ส.ค. 2555
2 หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
451
29 ก.ค. 2553
3 หนังสือแจ้งความประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
439
29 ก.ค. 2553
4 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
380
29 ก.ค. 2553
5 รายการหลักฐานต่าง ๆ ในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
362
29 ก.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
เทศบาลตำบลเขาเจียก
ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-7467-0520 แฟกซ์ 0-7467-0522
Copyright © 2015 - 2016 WWW.KHAOJEAK.GO.TH : All rights reserved.