ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ชุดข้อมูลความรู้การเลือกตั้งเทศบาล ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1 คู่มือประชาชน ชุด เลือกตั้งเทศบาล 2 คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหา
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์ชุดข้อมูลความรู้การเลือกตั้งเทศบาลในวันอาทิตย์ที่28 มีนาคม 2564

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1 คู่มือประชาชน ชุด เลือกตั้งเทศบาล

2 คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (เทศบาล)

3 ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564


qqpulsa
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 101 คน