ข่าวสาร
ประกวดราคา
เรื่อง : สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง ถนนเลียบคลองบ้านชายยาง หมู่ที่ 8
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล เขาเจียก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุง ถนนเลียบคลองบ้านชายยาง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาเจียก โ ดยมีรายละเอียด ดังนี้ นั้น • โครงการปรับปรุง ถนนเลียบคลองบ้านชายยาง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร ปริมาณดินถมจำนวนไม่น้อยกว่า 1,030.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 3 จุด รวม 15 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาเจียก โดยกำหนดราคากลาง 245,000.- บาท (-สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-)


SLOT ONLINE
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 397 คน