ข่าวสาร
ประกวดราคา
เรื่อง : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำแบบมีฝาปิดสายบ้านป่าไส หมู่ที่ 4
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล เขาเจียก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำแบบมีฝาปิด สายบ้านป่าไส หมู่ที่ 4 ตำบลเขาเจียก โ ดยมีรายละเอียดดังนี้ นั้น • โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำแบบมีฝาปิด สายบ้านป่าไส หมู่ที่ 4 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก โดยกำหนดราคากลาง 420,000.- บาท (-สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน-)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 384 คน