ข่าวสาร
คู่มือสำหรับประชาชน
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำขอใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ในสำนักงานเทศบาศบาลตำบลเขาเจียก
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำขอใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ในสำนักงานเทศบาศบาลตำบลเขาเจียก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 77 คน