ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ด้วยเทศบาลตำบลเขาเจียก มีความประสงค์จะดำเนินการออกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ และป้องกันไม่ให้
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์ ด้วยเทศบาลตำบลเขาเจียก มีความประสงค์จะดำเนินการออกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดือดร้อนรำคาญจากสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลเขาเจียก และเนื่องจากเทศบัญญัติดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อวิถึชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาเจียก จึงจัดให้มีการับฟังความคิดเห็นของประชาชน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 70 คน