ข่าวสาร
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
เรื่อง : การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน