ข่าวสาร
ประกวดราคา
เรื่อง : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน