ข่าวสาร
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
เรื่อง : ราคาเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน)
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน