ข่าวสาร
ประกวดราคา
เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนผิวจราจรหินคลุกสายเลียบคลองไสยางฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3 ตำบลเขาเจียก-หมู่ที่ 4 ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 106 คน