ข่าวสาร
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี พ.ศ. 2561
  รายละเอียด :

               ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก้บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2561  ด้วยเทศบาลตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีเพื่อเพิ่มประะสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ซึ่งเป้นหน้าที่หลักของเทศบาลเพื่อให้ประชาชนรู้หลักในการชำระภาษีที่ถูกต้องทำให้ส่วนราชการได้ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่อำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 52 คน