ข่าวสาร
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียกเรื่องการยื่นแบบการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องการยื่นแบบการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 55 คน