ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : นายก อบต.เขาเจียกเข้ารับโล่รางวัล
  รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 51 เวลา 14.30 น. นายก อบต.เขาเจียกเข้ารับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ขนาดเล็ก ระดับจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ อาคารอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 893 คน