ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2552
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลเขาเจียกโดย เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกกอง และสภาวัฒนธรรม ร่วมกับฝ่ายปกครองได้จัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2552 ขึ้น ซึ่งตรงกับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ณ บริเวณท่าน้ำวังมัชฉา วัดเขาเจียก ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นการรักษา ส่งเสริม และอนุรักษ์สืบสานประเพณี ได้เห็นคุณค่าของประเพณีลอยกระทงให้สืบทอดคงอยู่สืบไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 385 คน