ข่าวสาร
ประกวดราคา
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องกำหนดวันเวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวงหมายเลข 41- บ้านดอนเค็จ กม.0+714-1+876 หมู่ท่ี 2,10
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 213 คน