ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการพัทลุงท้องถิ่นพัฒนา ต้านภัยยาเสพติด
  รายละเอียด : 1.องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียกสนับสนุนงบประมาณให้กับสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการพัทลุง ท้องถิ่นพัฒนาต้านภัยยาเสพติด จำนวน 10,000.- บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียกได้รับเสื้อโครงการพัทลุง ท้องถิ่นพัฒนาต้านภัยยาเสพติด จาก ศาลจังหวัดพัทลุง แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวเพื่อจำหน่ายสนับสนุนโครงการจำนวน 62 ตัว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 280 คน