ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการที่อบต.ดำเนินการในปี 2551(โครงการลอยกระทง)
  รายละเอียด : พ.ท. คุณาสิน หอยนกคง ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานลอยกระทง ดำเนินการจัดกิจกรรมลอยกระทงสร้างสุข สนุกได้ ไม่มีเหล้าเบียร์ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 50 ณ บริเวณท่าน้ำวังมัชฉา วัดเขาเจียก บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ร่วมกันฟื้นฟูคุณค่าประเพณีอันดีงามไว้ และที่สำคัญประชาชน ให้ความร่วมมืองดการดื่มแอลกอฮอล์ ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเขาเจียก สู่สังคมที่ปลอดภัยและมีความสุขแบบยั่งยืนต่อไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 335 คน