ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการที่อบต.ดำเนินการในปี 2551(ประเพณีการแข่งโพนสืบสานมรดกชุมชนเขาเจียก)
  รายละเอียด : การแข่งขันโพนชิงถ้วยพระราชทาน รอบคัดเลือกจัดขึ้น 4 สนาม อบต.เขาเจียก เป็นสนามที่ 3 ในการแข่งขัน พ.ท. คุณาสิน หอยนกคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก ประธานจัดงานแข่งโพน ประจำปี 2550 เพื่อต้องการสืบสานประเพณีอันดีงามคงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชาวเขาเจียกไว้อีกด้วย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 417 คน