ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการงานวันกตัญญูรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
  รายละเอียด : ณ บริเวณวัดเขาเจียก (วัดใน) ซึ่งมากล้นไปด้วยผู้คนมากมายที่มาร่วมกันรดน้ำดำ หัวขอพรจากผู้สูงอายุ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนตำบลเขาเจียกให้ความสนใจร่วมกันสืบทอดขนบธรรมเนียมอันดีงามไว้ ร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ เพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่นระหว่างลูกหลาน + ผู้สูงอายุ จากโครงการวันกตัญญูรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2551 งบประมาณที่ใช้ดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 80,000 บาท เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ของส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 50,000 บาท ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สสส.) จำนวน 30,000 บาท
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 1171 คน