ข่าวสาร
ช่องทางสื่อสารงานการเจ้าหน้าที่
เรื่อง : เทศบาลตำบลเขาเจียก มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลเขาเจียก มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งดังต่อไปนี้ 1.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒-๔/๕ 2.นิติกร ๓-๕/๖ว สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงาตนเทศบาลตำบลเขาเจียก โทร.๐๗๔๖๗๐๕๒๐ต่อ ๑๗ หรือ ๐๙๓-๕๗๙๘๐๑๗
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 331 คน   
 
เทศบาลตำบลเขาเจียก
ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-7467-0520 แฟกซ์ 0-7467-0522
Copyright © 2015 - 2016 WWW.KHAOJEAK.GO.TH : All rights reserved.