ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญประชุมเรื่องผังเมือง ผังเมืองรวมเมืองพัทลุง (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
  รายละเอียด : ขอเชิญประชาชนผู้อาศัยหรือครอบครองที่ดินหรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลคูหาสวรรค์ ตำบลพญาขัน ตำบลลำปำ ตำบลเขาเจียก ตำบลควนมะพร้าวและตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองพัทลุง (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ในวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนจุ่งฮั่ว ซอย 1 ถนนอภัยบริรักษ์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 378 คน