ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2557
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลเขาเจียก เปิดรับสมัคร  นางนพมาศ  ชิงเงินรางวัล

ชนะเลิศ                   เงินรางวัล     20,000  บาท

รองชนะเลิสอันดับ 1    เงินรางวัล     10,000  บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2    เงินรางวัล       5,000  บาท

จาก  นายไกรวัฒน์   ธรรมเพชร  นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก

ซึ่งเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป  อายุระหว่าง   17-25 ปี  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  15-31 ตุลาคม  2557  ในวัน เวลา ราชการ   ณ   กองการศึกษา   สำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 

หลักฐานในการสมัคร  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน   1 ฉบับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   กองการศึกษา เทศบาลตำบลเขาเจียก  โทร.074-670520 ต่อ 16  และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 326 คน