ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการที่ อบต ดำเนินการในปี2551 (โครงการวันสตรีสากล)
  รายละเอียด : จังหวัดพัทลุง ร่วมกับคณะกรรการการพัฒนาสตรีจังหวัดพัทลุง ได้กำหนดงานชุมนุมสตรี เนื่องในวันสตรีสากลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 21 ประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 1-9 มีนาคม 2551 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีขอดำบลเขาเจียกได้ร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันและเพื่อเฉลิมฉลองวันสตรีสากล ของวันที่ 8 มีนาคม ขอทุกปี โดยมีสตรีของตำบลเขาเจียก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 11 หมู่บ้าน ๆ ละ 15 คน ใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น 9,900 บาท
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กรกฏาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 1014 คน