ข่าวสาร
รายงานทางการเงิน
เรื่อง : รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  รายละเอียด : รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 226 คน   
 
เทศบาลตำบลเขาเจียก
ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-7467-0520 แฟกซ์ 0-7467-0522
Copyright © 2015 - 2016 WWW.KHAOJEAK.GO.TH : All rights reserved.