ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การดำเนินงานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
  รายละเอียด : การดำเนินงานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก มีเป้าหมายเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 510 คน