ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก
  รายละเอียด : ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก ภาคเรียนที่ 2/2556 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 171,360 บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 468 คน