ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ศูนย์ OSCC ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลเขาเจียก
  รายละเอียด : ศูนย์ OSCC ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลเขาเจียก รับแจ้งเหตุ/เบาะแส การให้บริการ การประสานการส่งต่อ การช่วยเหลือ ใน 4 ประเด็น 1.ตั้งครรภ์ไม่พร้อม(คุณแม่วัยใส) 2.การค้ามนุษย์ 3.แรงงานเด็ก 4.การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ แจ้งเหตุ/เบาะแสดังกล่าวได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 551 คน