ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เทศบาลตำบลเขาเจียกพบประชาชน ปี 56
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลเขาเจียก กำหนดจัดโครงการเทศบาลตำบลเขาเจียกพบประชาชน ปี 56 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ ท่าน้ำวังมัจฉา วัดเขาเจียก ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป โดยมีหน่วยงาน กลุ่ม องค์กร และภาคประชาชน ร่วมให้บริการประชาชน กว่า 20 หน่วยงาน จึงประขาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับบริการได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 632 คน