ข่าวสาร
ประกวดราคา
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้าง
  รายละเอียด : สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมปรับปรุงบริเวณโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 210 คน